Výroba plastových přípravků

Zabýváme se výrobou plastových dílů různými technologiemi, jako jsou vakuové lisování, vstřikolisování a litý proces. Každá z těchto technologií se vyznačuje specifickými vlastnosti. Na základě požadavků zákazníka zrealizujeme výrobní proces jednotlivých dílů.

Vakuové lisování

Vakuové lisování je jednou z technologií zpracování plastů. Využívá fyzikální a mechanické vlastnosti termoplastických hmot, které se při zahřátí mění do plastického stavu. Při následném ochlazení se struktura plastu opět vrací do původního stavu.

Pro zhotovení výlisků vakuovým lisováním plastů je nutná výroba forem. Ty se většinou vyrábí z duralu, umělého dřeva nebo speciálních epoxidových pryskyřic. K výrobě forem využíváme rovněž 3D tiskárny a reálné 3D díly.

Technologie vakuového tváření plastů umožňuje zpracovávat deskové polotovary v tloušťkách od 0,3 mm až do 6 mm. Finální tloušťka stěny výlisku je po vylisování menší než původní tloušťka plastového polotovaru.

Výhody spolupráce s Enjoy Trade:

Realizace ochran karoserie

Vstřikolisování

Vyrábíme plastové výrobky dle požadavků zákazníka technologií vstřikování. Nabízíme vstřikování na dodaných vstřikovacích formách, případně ji vyrobíme dle výkresové dokumentace. Zajišťujeme i vývoj výrobků na míru a následně výrobu vstřikovací formy.

Výhody spolupráce s Enjoy Trade:

Ukázky z realizací

Litý proces

Výroba plastových dílů pomocí litého procesu umožňuje ekonomickou výrobu prototypů nebo malých sérií. Využívá se v celé řadě oborů, například v automobilovém průmyslu, medicíně, vědě, umění, ale i ve výrobě spotřebního zboží. Vyrobené díly jsou určeny pro odzkoušení dílu, prezentační účely i jako finální výrobky.

Výhody spolupráce s Enjoy Trade:

Ukázky z realizací